ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กองวิชาการแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DMTA Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

News

วันที่

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-book

Media

วันที่
การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก COVID-19 ด้วย 
UPDATE CPG COVID-19
" UPDATE CPG COVID-19"
Innovation Academy EP1
Innovation Academy EP1

Home Isolation
Home Isolation : ผู้ติดเชื้อ COVID-19    ดูแลตัวเองที่บ้านอย่างมีคุณภาพ”


แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ติดเชื้อโรค COVID-19
แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ติดเชื้อโรคCOVID-19
การฉีดวัคซีน COVID 19 ในเด็กนักเรียน
การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็กนักเรียน 

คู่มือ

ติดต่อ

  • map
  • เบอร์ติดต่อภายใน
  • กลุ่มงานอำนวยการ                                   02-590-6282
  • กลุ่มงานมตรฐานทางการแพทย์               02-590-6273
  • กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิชาการแพทย์    02-590-6285
  • กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ       02-590-6279
  • กลุ่มงานพัฒนาสื่อทางการแพทย์             02-590-6145
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
    02-590-6146