News

30 มิ.ย. 2565

Facebook Live Series “DMS Innovation Academy” EP5: Anti-Aging Innovation นวัตกรรมเวชสำอางที่ทำให้แลดูอ่อนกว่าวัย

24 มิ.ย. 2565

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างกรมการแพทย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ สวทช.

24 มิ.ย. 2565

การประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเครือข่าย ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

23 มิ.ย. 2565

การอบรม Update on Clinical of COVID-19 and Other EIDs & Re-EIDs

23 มิ.ย. 2565

การพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานและการประสานงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

15 มิ.ย. 2565

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองวิชาการแพทย์

7 มิ.ย. 2565

การประชุมนำเสนอสรุปผลการจัดทำแนวทางพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ครั้งที่ 1

2 มิ.ย. 2565

การอบรม Update on Clinical Management of COVID-19 and Other EIDs & Re-EIDs ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565

2 มิ.ย. 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

20 พ.ค. 2565

การอบรม“Update on management of COVID-19 including Omicron strain”

10 มี.ค. 2565

กองวิชาการแพทย์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอำไพพร ยังวัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 บุคคลต้นแบบ 80 ปีกรมการแพทย์

14 ธ.ค. 2564

การอบรม“Update on management of COVID-19 including Omicron strain”